Sinds eind mei verspreidt mazelen zich in de Biblebelt. Er zijn lokale uitbraken rondom reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. Daarnaast zijn er ook enkele patiënten gemeld in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Gezien de lage vaccinatiegraad in de Biblebelt is het aannemelijk dat de ziekte zich de komende tijd verder gaat verspreiden onder ongevaccineerde kinderen in deze regio. De meeste mensen zijn goed beschermd tegen mazelen door vaccinatie of omdat zij eerder mazelen hebben gehad.

Op dit moment zijn er ruim 30 patiënten met mazelen gemeld. Het werkelijke aantal patiënten is waarschijnlijk veel hoger omdat niet alle patiënten naar de huisarts gaan. De huisartsen en consultatiebureaus in het betreffende gebied zijn geïnformeerd door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Het RIVM monitort de verspreiding van de mazelen en houdt nauw contact met de GGD’en.
De afgelopen jaren zijn er verschillende uitbraken van mazelen in Europa geweest, onder andere in Wales, Engeland en Frankrijk. In 1999/2000 was in Nederland de laatste mazelenepidemie. Deze epidemie voltrok zich voornamelijk in de Biblebelt.

Mazelen

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus. De besmetting vindt plaats via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid. Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte: één ziek kind kan wel  tien andere personen besmetten die niet tegen mazelen zijn ingeënt of geen mazelen hebben doorgemaakt. De besmettelijke periode is van 4 dagen vóór tot 4 dagen na het ontstaan van de huiduitslag. De vlekjes ontstaan gemiddeld 10 dagen na de besmetting. De meest voorkomende ziekteverschijnselen bij mazelen zijn hoge koorts, verkoudheid, vlekken en rode ogen. Soms treedt oorontsteking of longontsteking op als complicatie. Mazelen kan ook tot hersenontsteking of  sterfte leiden, maar dit komt in ontwikkelde landen  weinig voor.

Vaccinatie

Vaccinatie tegen mazelen maakt deel uit van de BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-vaccinatie. In Nederland wordt in het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) aan alle kinderen BMR-vaccinatie aangeboden op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar. Kinderen die niet deelgenomen hebben aan het RVP kunnen een inhaalvaccinatie krijgen. Neem hiervoor contact op met uw regionale GGD.