De voeding van peuters en kleuters in Nederland is veilig wat betreft de blootstelling aan de mycotoxinen fumonisine B1, deoxynivalenol, en patuline, en aan nitraat en organofosfor-bestrijdingsmiddelen. Voor dioxines bestaat er een beperkte kans dat er een negatief gezondheidseffect optreedt. Ook voor acrylamide is er een kans op een negatief gezondheidseffect. Hoe groot is onduidelijk. Voor aflatoxine B1 en ochratoxine A kon niet worden beoordeeld of de voeding veilig is.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.