Jongere generaties doen het qua gezondheid alsmaar slechter dan hun voorgangers. Bij de meeste jongere 10-jaars generatie komt méér overgewicht, obesitas, diabetes en hoge bloeddruk voor dan bij voorgaande generaties. Daardoor zal met name het aantal mensen met obesitas onder volwassenen steeds hoger worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM (Doetinchem Cohort Studie), in samenwerking met het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht.

In deze grote cohort-studie is gekeken naar de prevalentie van metabole risicofactoren onder volwassenen van verschillende ’10-jaars generaties’. In deze studie zijn vier ’10-jaars generaties’ 16 jaar lang gevolgd. Ze waren 20-29 (twintigers), 30-39 (dertiger), 40-49 (veertigers) en 50-59 jaar (vijftigers) oud bij aanvang van de studie in 1987-1991. Het doel was om vast te stellen of een generatie, op dezelfde leeftijd, een ander risicoprofiel had vergeleken met een generatie die 10 jaar eerder was geboren (een generatieverschil). De European Journal of Preventive Cardiology publiceert vandaag over dit onderzoek.

De resultaten laten zien dat de prevalentie van overgewicht, obesitas, hoog cholesterol en een hoge bloeddruk toenam met de leeftijd in alle generaties. Over het algemeen had een jongere generatie, wanneer ze dezelfde leeftijd bereikte, een hogere prevalentie van deze risicofactoren dan een generatie die 10 jaar eerder was geboren. Toen de mannelijke twintigers na 10 jaar follow-up dertigers waren geworden, was de prevalentie van overgewicht bij hen bijvoorbeeld 12% hoger dan in de groep  dertigers bij aanvang van de studie, een stijging van 40% naar 52%. In de bijgevoegde grafiek is onder andere te zien dat de prevalentie van obesitas al net zo hoog is bij de twintigers als die gemiddeld 40 jaar zijn vergeleken met de vijftigers als die gemiddeld 55 jaar zijn. Voor vrouwen was er alleen een groot generatieverschil tussen de jongste twee generaties. Bij hen verdubbelde de prevalentie van obesitas.

Andere bevindingen waren ongunstige generatieverschillen in hoge bloeddruk tussen vrijwel alle generaties bij zowel mannen als vrouwen. Ongunstige trends in diabetes werden geobserveerd bij mannen, maar nog niet bij vrouwen. De prevalentie van een te hoog cholesterol bleef stabiel tussen generaties.

De toename van overgewicht en obesitas in iedere jongere generatie, leidt tot een grotere levenslange blootstelling aan overgewicht. Dit brengt een groter risico op met name diabetes met zich mee. Het onderstreept het belang in te zetten op het voorkomen van overgewicht, door voldoende bewegen en een gezonde voeding, op jonge leeftijd.