Bijna de helft van de vluchtelingen in de asielzoekerscentra is afkomstig uit Syrië. In Syrië spreekt het grootste deel van de bevolking Arabisch.

Dat betekent dat de folders met algemene informatie over de screeningen bij pasgeborenen in het Arabisch ook voor hen te gebruiken zijn. Ze zijn in digitale versie beschikbaar op de volgende websites: www.rivm.nl/gehoorscreening en www.rivm.nl/hielprik. Op beide websites is de link naar de folders met vertalingen in de rechterkolom te vinden