De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water)) vraagt o.a. om na te gaan of de concentraties verontreinigende stoffen in grondwater stijgen. Daarnaast zijn er enkele andere onderdelen in de KRW waarvoor een trendbepaling nodig is. Dit rapport doet voorstellen voor een aantal technische aspecten van trendbepaling.

In de KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijging vast te stellen. Het RIVM geeft daarom, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu)) praktische adviezen om de belangrijkste problemen hierbij aan te pakken. Uitgangspunt daarbij is de beschikbare informatie op de juiste manier te gebruiken en te interpreteren in plaats van meer te gaan meten. Zo kan met weinig gegevens toch al een (soms voorzichtige) conclusie worden getrokken.