Dit jaar is het RIVM gestart met een verkenning van de vragen en de zorgen die leven onder bewoners rondom de Westerschelde en Chemours. Dit levert de basis voor een advies over welk onderzoek meerwaarde kan bieden in deze regio’s.

Vragenlijsten

De afgelopen weken zijn mensen in de regio’s uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten zijn verspreid onder deelnemers van bestaande panels van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en via andere kanalen zoals media, gemeenten en huis-aan-huis bladen. In gemeenten rond de Westerschelde hebben 1756 mensen de vragenlijst ingevuld en in de gemeenten rondom Chemours hebben 2599 mensen de vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijsten worden nu geanalyseerd en de resultaten worden in augustus gedeeld met de deelnemers van de panels en via de website.  

Groepsgesprekken in juli

De vragenlijst bood ook de mogelijkheid voor deelnemers om zich aan te melden voor een groepsgesprek over ideeën en wensen voor mogelijk onderzoek. Veel mensen die hebben aangegeven deel te willen nemen, hebben we nu een uitnodiging gestuurd. In de eerste week van juli zijn er 5 avonden met groepsgesprekken gepland in Zeeland. In de tweede week van juli zijn er 5 groepsgesprekken gepland in de omgeving van Chemours. In totaal verwachten we met een paar honderd mensen in gesprek te komen. De resultaten van deze gesprekken neemt het RIVM mee in de adviezen voor mogelijk onderzoek aan de opdrachtgever. Dit advies verwacht het RIVM in het najaar te publiceren.