In de eerste uren van 2009 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof)) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling traditioneel werd afgestoken. Door het stabiele en rustige weer wordt de smog met name in midden van het land niet vlot verspreid.