Bij stedelijke ontwikkeling moet er meer aandacht komen voor de maatschappelijke voordelen van groen en water. Groen en water dragen bij aan verbetering van de leefomgevingskwaliteit en de gezondheid. Het RIVM presenteert verschillende modellen die de maatschappelijke voordelen van groen en water, het natuurlijk kapitaal, in de stad in beeld brengen.

Natuurlijk kapitaal is belangrijk voor Nederlandse steden. Zo draagt het bij aan een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving en heeft het voordelen voor bewoners, bedrijven maar ook voor de natuur in de stad. In deze rapportage presenteert het RIVM verschillende modellen die in het kader van de City Deal “Waarde van Groen en Blauw in de stad” zijn ontwikkeld om deze maatschappelijke voordelen in beeld te brengen. Het gaat dan om de invloed van groen en water op de verkoeling van de stad, op de gezondheid, op de luchtkwaliteit, op de koolstofvaststelling of biomassaproductie alsook het effect op huizenprijzen.

In dit rapport staat beschreven hoe deze modellen zijn opgezet, welke uitkomsten ze leveren en hoe ze verbeterd kunnen worden. De resultaten van deze modellen worden gepubliceerd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Ook leveren ze input voor het landelijke Natuurlijk Kapitaal Model. Daarnaast wordt er gewerkt aan een instrument, de Groene Baten Planner, waarmee op basis van de stedenbouwkundige plannen, de verandering in maatschappelijke baten van groen en blauw in de stad berekend kan worden.