Iedereen kan in tuinen, parken, bossen, duinen en weilanden een tekenbeet oplopen. Dat kan de ziekte van Lyme tot gevolg hebben. Om hier aandacht voor te vragen begint vandaag de jaarlijkse Week van de Teek.

De beet van een teek kan een bacterie overbrengen die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Het eerste signaal van de ziekte van Lyme is meestal een rode ringvormige uitslag rond de plaats van de tekenbeet, die geleidelijk aan groter wordt. De afgelopen vijftien jaar nam het aantal mensen dat de huisarts bezocht met deze rode ringvormige uitslag toe van 6.000 mensen in 1994 tot 22.000 mensen in 2009. In 2009 liep ruim 1 miljoen mensen een tekenbeet op.

Het aantal mensen met latere en ernstiger vormen van de ziekte van Lyme is in Nederland niet bekend. Daarom wil het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek starten naar hoe vaak (ernstiger vormen van) de ziekte van Lyme vóórkomt, wat de ziektelast is en wat de risicofactoren zijn om de ziekte van Lyme te krijgen.

Dit onderzoek, getiteld ‘Lyme in Zicht’, zal bestaan uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een vragenlijst gericht aan alle behandelend artsen in Nederland (huisartsen, bedrijfsartsen, specialisten) die mogelijk geconsulteerd worden door patiënten voor de ziekte van Lyme. Het tweede onderdeel is een vragenlijst aan patiënten die in de afgelopen 12 maanden gezondheidsklachten hebben gehad door de ziekte van Lyme.

De Week van de teek is van 4 t/m 11 april. De Week van de Teek wordt jaarlijks georganiseerd en gecoördineerd door de stichting Stigas Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sector (Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sector) (de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren). Deze keer staat het thema 'recreatie in het groen' centraal.