Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht tijdens de jaarwisseling minder hinder en klachten voor mensen met longaandoeningen en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten dan in eerdere jaren, doordat er veel minder vuurwerk wordt afgestoken. De luchtkwaliteit zal naar verwachting over het algemeen goed tot matig zijn.

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijnstof. Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie en verergering van astma. Ook luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPDchronic obstructive pulmonary disease (chronic obstructive pulmonary disease), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben van een slechte luchtkwaliteit. Tijdens aankomende jaarwisseling zullen zij hier naar verwachting minder last van hebben dan voorgaande jaren.

Metingen van luchtkwaliteit

Op luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hier zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst  Amsterdam, DCMRMilieudienst Rijnmond Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, OMWBOmgevingsdienst Midden en West Brabant  en ODRAOmgevingsdienst regio Arnhem .

Samen meten

Tijdens Oud en Nieuw meten burgers elk jaar in heel Nederland zelf de luchtkwaliteit. Ook dit jaar meten zij de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De resultaten van hun metingen delen ze via de speciale website samenmeten.rivm.nl/vuurwerk/. De afgelopen jaren was hier tijdens Oud en Nieuw een flinke piek te zien. Naar verwachting zal dat dit jaar anders zijn. Op SamenMeten.rivm.nl is meer informatie te vinden over andere metingen van luchtkwaliteit. Overheden, burgers en andere partijen wisselen via dit dataportaal meetgegevens uit. Het is nu nog een experimentele omgeving. De omgeving is nog in ontwikkeling, de metingen vervangen de officiële metingen van het landelijk meetnet niet.

Informatie