Voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden gegevens vastgelegd en vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen betrokken ketenpartijen. Welke gegevens op welke manier worden geregistreerd is vastgelegd in de dataset. Deze worden met enige regelmaat geactualiseerd.

Voor de komende actualisatie van de dataset voor pathologie en MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-gegevens kunnen tot 1 juni 2018 wijzigingsverzoeken worden doorgegeven.
Voorstellen voor wijziging kunt u alleen indienen via het invulformulier dat u vindt op de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Om de inhoud van de huidige minimale dataset voor het bevolkingsonderzoek te bekijken (het kan zijn dat uw leverancier er op verzoek van gebruikers een uitgebreidere registratie van heeft gemaakt) kunt u op de volgende links klikken, coloscopie en pathologie.