De Werkgroep Infectie Preventie ( WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)) heeft de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen [ VWK verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen (verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen)] gepubliceerd. Het betreft een geheel herziene versie van de richtlijn. Naast de richtlijn publiceert de WIP ook twee handzame overzichten. Eén geeft de algemene indicaties en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het andere van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij specifieke micro-organismen. De richtlijn is te vinden op de website van de WIP evenals een tabel met een verantwoording van het landelijk commentaar.

De WIP dankt de Expertgroep en degenen die commentaar hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar voor hun inbreng en inzet!