De Werkgroep Infectie Preventie (WIPWerkgroep Infectiepreventie) heeft de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKHziekenhuizen] gepubliceerd.

De richtlijn maakt onderdeel uit van het WIPWerkgroep Infectiepreventie-richtlijnenpakket in het kader van antibioticaresistentie. Het betreft een nieuwe richtlijn. De revisie is uitgevoerd door de permanente Expertgroep RDSrespondent-driven sampling van de WIP. De publicatie van deze richtlijn heeft consequenties voor de WIP-richtlijnen Ultrasone reiniging en Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie. Deze en andere belangrijke wijzigingen staan aangegeven in hoofdstuk 2.

De richtlijn is te vinden op de website van de WIP evenals een tabel met een verantwoording van het landelijk commentaar.

De WIP dankt de Expertgroep en degenen die commentaar hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar voor hun inbreng en inzet!

Zie de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH]