De mentale gezondheid van jongeren (12-25 jaar) lijkt na de coronapandemie heel voorzichtig te verbeteren. Zo ervaarden jongeren het afgelopen kwartaal iets minder psychische klachten en iets minder stress en eenzaamheid. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalmeting (maart 2024) van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR). Ook het aantal jongeren met zelfdodingsgedachten daalt verder. Wel ligt het percentage jongeren dat hiervoor de huisarts bezoekt nog fors hoger (32%) dan voor de coronapandemie.

Ook voor klachten als duizeligheid, benauwdheid en angstige gevoelens bezochten jongeren de huisarts nog vaker dan voor de coronapandemie (2019). Verder blijkt dat vergeleken met eerdere metingen meer jongeren met mentale klachten passende hulp vonden.

Onderzoeksprogramma naar gevolgen langlopende crisis

De coronapandemie heeft een crisis veroorzaakt die lang duurt. Over de gevolgen van langzame, langslepende crises is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR verzamelt hier over een periode van 5 jaar (2021-2025) meer kennis over met het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Dit netwerk bestaat uit het RIVM, lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, GGD  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het Nivel en  ARQ (Nationaal Psychotrauma Centrum). De inzichten helpen beleidsmakers bij het nemen van effectieve maatregelen bij deze en volgende, soortgelijke crises.