Op 14 en 15 juni a.s. vindt op het RIVM het 6e Safera symposium plaats. Safera is het netwerk van Europese kennisinstituten en overheden voor samenwerking op toegepast onderzoek voor industriële veiligheid. Aan dit netwerk doet Nederland mee via de kennisinstituten TNO en RIVM.

Nederland is gastheer van Safera en de organisatie is in handen van Johan van Middelaar van het TNO en Viola van Guldener van het RIVM. Met het programma ‘Duurzame Veiligheid 2030’ (DV2030) spant Nederland zich in om de veiligheid van de Nederlandse chemiesector in de komende jaren te verbeteren. Op het symposium zullen we onze ervaringen op de roadmap transparante en veilige chemiesector delen en toetsen in Europees verband. Zo staat op donderdag 14 juni de sessie 'Dare to Share ' op de agenda, waarbij Saskia Raas ( Ministerie I&W Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)), Rob Triemstra ( Ministerie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)) en Sandra de Bont ( VOTOB Vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven (Vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven)) DV2030 zullen toelichten. Vervolgens zal Olivier Salvi ( INERIS French National Institute for Industrial Environment and Risks (French National Institute for Industrial Environment and Risks)/ ETPIS Europees Technologie Platform Industriele Veiligheid (Europees Technologie Platform Industriele Veiligheid)) het Europese nut hiervan bediscussiëren. De sessie zal worden afgesloten met een discussie met de Safera leden om te verkennen of DV2030 ook meer Europese impact zou kunnen krijgen.

Registratie

Geïnteresseerden die werkzaam zijn op het terrein van industriële veiligheid, zijn van harte welkom op het symposium. Registreren kan via deze link.