De zonkracht is hoog de komende dagen. Geniet van de zon, maar beperk de UV ultraviolet (ultraviolet)-blootstelling bij hoge zonkracht. In de afgelopen twintig jaar is het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van huidkanker meer dan verdubbeld, en een verdere toename is te verwachten. Aantasting van de ozonlaag en vergrijzing verklaren slechts een gedeelte van de waargenomen toename, blijkt uit scenario-berekeningen van het RIVM. Verandering in het zongedrag is waarschijnlijk de hoofdoorzaak.

Veranderingen in het gedrag van Nederlanders die de zonblootstelling laten toenemen zijn ondermeer: minder lichaam bedekkende kleding, meer vrije tijd, en meer vakanties in zonnige oorden. De resultaten van de scenario analyses onderstrepen het belang om de UV ultraviolet (ultraviolet)-blootstelling aan de zomerzon te beperken, om de sterke huidkankertrend in gunstige zin bij te buigen. De bevindingen, eerder gepresenteerd op een recente Europese conferentie in Kopenhagen, zijn ook op een persconferentie van de Duitse beroepsvereniging voor dermatologen overgenomen.

Blootstelling aan UV-straling van de zon is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van huidkanker. De incidentie van huidkanker in Nederland is in de periode 1990 tot 2008 meer dan verdubbeld, van ruim duizend per miljoen inwoners naar meer dan 2000. De RIVM berekeningen geven aan dat ongewijzigd blootstellingsgedrag en verdere vergrijzing zullen leiden tot wederom een verdubbeling van de incidentie in 2040 en een toename tot wel 5000 per miljoen inwoners per jaar rond 2060. De effecten van gedrag, vergrijzing en ozonafbraak versterken elkaar daarbij.

Verstandig blootstellingsgedrag kan de toename beperken. Volg de zonkracht (in buitenland ook wel UV-index) op www.rivm.nl/zonkracht en volg adviezen over verstandig zongedrag van KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding)/Kankerbestrijding. Overigens is het volkomen vermijden van UV-blootstelling niet wenselijk omdat UV op de huid vitamine D vormt. Vitamine D is noodzakelijk voor een gezonde botstofwisseling en heeft wellicht ook andere gezondheidsvoordelen. Het RIVM is een onderzoek gestart dat beter inzicht moet leveren in het huidige UV-blootstellingsgedrag en het belang van voeding en UV-blootstelling voor de vitamine D voorziening van het lichaam.

UV-incidentie

Groen: inclusief effecten van aantasting van de ozonlaag (en verwacht herstel door het Montreal Protocol)
Blauw: zonder effecten van aantasting van de ozonlaag

Huidkankerincidentie: scenarioanalyse voor vergrijzing, ozonlaagaantasting en gedragsverandering

Drie scenario's:

  • Alleen vergrijzing: geeft bijna een verdubbeling van de huidkankerincidentie
  • Alleen gedragsverandering: aangenomen is dat door toegenomen welvaart de blootstelling aan zonlicht van 1950 tot 1980 geleidelijk is verdubbeld. Dit geeft meer dan een verdubbeling van de huidkankerincidentie.
  • Combinatie vergrijzing plus gedragsverandering: dit geeft een vermenigvuldiging van de toegevoegde risico's. Het combinatie-scenario komt overeen met de waargenomen ontwikkeling van de huidkankerincidentie