winkelen mondkapje

Afgelopen week zijn er 27% meer nieuwe meldingen van COVID-19 besmettingen gerapporteerd dan een week eerder. In de week van 2 tot en met 8 december zijn er 43.103 nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag gemeld. Dit is een stijging van ruim 9.000 meldingen vergeleken met de week daarvoor toen 33.949 meldingen werden gerapporteerd. In iedere veiligheidsregio is sprake van een stijging in het aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Meer mensen hebben zich laten testen. Het percentage mensen met een positieve testuitslag is gestegen naar 11,6%. In de week ervoor was dat 11,1%.  Het reproductiegetal ligt nog steeds ongeveer op 1.

Ziekenhuis- en IC opnames

Het aantal mensen dat met COVID-19 op de verpleegafdeling in het ziekenhuis werd opgenomen was 1.229 (vergeleken met 1.007 opnames in de week ervoor). Het aantal intensive care opnames was 179 in de afgelopen week (vergeleken met 183 de week ervoor).

Meer mensen getest

Van 30 november tot en met 6 december werden in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten 339.054** testen afgenomen. Dat zijn 66.780 testen meer dan de week ervoor toen de GGD’en 272.274 mensen op COVID-19 hebben getest. Van 320.205 testen is de testuitslag bekend. Van deze groep testten 37.267 (11,6 %) personen positief. Het percentage positief nam gedurende de week toe, zowel bij personen met als zonder klachten.

Vanaf 1 december kunnen huisgenoten en mensen die in het bron- en contactonderzoek (BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek)) van de GGD’en als overig nauw contact naar voren zijn gekomen, zich na vijf dagen quarantaine zonder klachten laten testen met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) test. Bij een negatieve uitslag mag men uit quarantaine. Dit geldt ook voor mensen die een melding van de CoronaMelder-app hebben gekregen. Er zijn van 1 tot en met 7 december 18.700 mensen getest zonder klachten. Dat is 6,7% van het totaal aantal afgenomen testen.  Van deze testen waren er 1.923 positief (10,3%). De capaciteit in de teststraten is ruim voldoende om deze extra stroom aan te testen personen aan te kunnen. De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag  van een test in de GGD teststraten is gemiddeld minder dan anderhalve dag. Iemand die telefonisch via 0800-1202 of online een afspraak heeft gemaakt heeft in de meeste gevallen de uitslag van de coronatest binnen 34 uur.

Figuur 1. Het aantal afgenomen testen en percentage positief van mensen met klachten en van mensen zonder klachten.
 1 Sinds 1 december kunnen mensen zonder klachten zich laten testen na 5 dagen quarantaine, indien ze huisgenoten zijn of vanuit BCO of de CoronaMelder-app als overig nauw contact van iemand met COVID-19 naar voren komen.  

Leeftijdsverdeling

In alle leeftijdsgroepen is het aantal COVID-19 meldingen per 100.000 inwoners gestegen, vergeleken met de week ervoor. Het aantal meldingen is met het meest gestegen in de leeftijdsgroepen 13-17 jaar en 18-24 jaar.

Figuur 2. Aantal meldingen per leeftijdscategorie per week.

Verpleeghuizen en woonzorgcentra

Ook het aantal verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste 1 vastgestelde COVID-19 besmetting is de afgelopen week gestegen, van 77 in de week van 25 november tot en met 1 december naar 100 nieuwe verpleeghuislocaties in de week van 2 tot en met 8 december. Een verpleeghuis of woonzorgcentrum wordt meegeteld als ‘nieuwe locatie’ wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe patiënten zijn gemeld.

Figuur 3. Aantal nieuwe verpleeghuis- en woonzorgcentrumlocaties met tenminste één laboratorium bevestigde COVID-19 besmetting vanaf 31 augustus 2020.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen 

Het reproductiegetal* van 20 november is 1 (ondergrens 0,97 – bovengrens 1,03). Het aantal besmettelijke personen was per die datum is 87.000 (ondergrens 61.895 – bovengrens 114.478) 

Houd je aan de basismaatregelen

Het blijft belangrijk om je altijd te laten testen bij klachten die kunnen passen bij COVID-19. Ook als je denkt dat het een gewone verkoudheid is. Om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Werk zoveel mogelijk thuis. Vermijd drukte. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Was vaak je handen, zeker als je weer ergens binnenkomt.

Open data

Het RIVM publiceert elke dag open data die voor iedereen toegankelijk is. 

*Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van de R van 14 dagen geleden. 

** Deze cijfers zijn hoger dan het aantal afgenomen tests dat GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) op maandagochtend heeft gepubliceerd, doordat op dinsdagochtend de registratie completer is geworden.

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Meldingen van COVID-19    
Aantal nieuwe meldingen 43.103 33.949
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1229 1007
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 179 183
Overleden 338 406
     
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) testlocaties per kalenderweek3 week 49 week 48
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 320.205 259.377
Aantal positieve testen 38.267 28.789
Percentage positieve testen 11,6% 11,1%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 1 december10:01 en 8 december 10:00, zoals gepubliceerd op 8 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 24 november 10:01 en 1 december 10:00, zoals gepubliceerd op 1 december2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
³Zoals gepubliceerd op 8 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.