Elena Pinelli is wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins.

Elena’s onderzoeksinteresse richt zich op de immuunrespons tegen pathogenen, waarbij de nadruk ligt op de moleculaire basis van pathogeen-gastheer interacties en immuunevasie strategieën.
Eerder werk bevatte studies naar de regulatie van de immuunrespons door parasieten en de gevolgen daarvan op astma en gevoeligheid voor andere infecties. Elena’s huidige groep onderzoekt de aangeboren immuunrespons tegen Bordetella pertussis en de mechanismen die betrokken zijn bij immuunevasie van deze bacterie. Bordetella pertussis veroorzaakt kinkhoest, een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen, die het ernstigst is bij nieuwgeborenen. Ondanks een hoge vaccinatiedekking stijgt het aantal geregistreerde kinkhoestgevallen. Om deze reden is kennis van immuniteit tegen dit pathogeen noodzakelijk om de vaccinatie strategieën te verbeteren.

Projecten

  • Herkening van B. pertussis door cellen van de aangeboren immuunsysteem
  • Identificatie van B. pertussis moleculen en de mechanismen betrokken bij het ontwijking van de immuunrespons
  • Nieuwe markers voor beschermende immuniteit tegen B. pertussis

Achtergrond

Elena Pinelli behaalde haar BSc bachelor of science (bachelor of science) aan de Centrale Universiteit van Venezuela, gevolgd door een MSc master of science (master of science) in levenswetenschap aan de Wiezmann Institute of Science, Israël en een PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy) in Immunologie, aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Na een post-doc positie in Immuunparasitologie bij dezelfde faculteit kwam Elena in 1999 bij het RIVM. Hier werkte ze als interim afdelingshoofd bij Parasitologie en projectonderzoeker tot ze in 2012 naar het Centrum Immunologie van infectieziekten en vaccin (llV immunologie van infectieziekten en vaccin (immunologie van infectieziekten en vaccin)) ging. Elena’s onderzoeksinteresse richt zich op de immuunrespons tegen pathogenen, de moleculaire basis van pathogeen-gastheer interacties en immuunevasie strategieën.

Expertise

  • Immunologie
  • Parasitologie
  • Infectieziekten

Contact

E-mail: info@rivm.nl