Peter Schielen (1965) is hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening bij het centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Pre- en neonatale screening is in het belang van de publieke gezondheid.

Peter Schielen studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht. Daarna volgde hij bij dezelfde universiteit de postdoctorale opleiding Toxicologie. Hij promoveerde op het onderwerp chemisch-geïnduceerde auto-immuniteit: 'Chemical-induced autoimmunity of hexachlorobenzene in the rat' (Universiteit Utrecht, 1995). Hij deed daarna een post-doctoraal onderzoek bij het Medizinisches Institut Umwelthygiene in Düsseldorf (op een European Science Foundation–beurs).

Vanaf 1996 werkte Peter Schielen als toxicoloog bij het RIVM. Enkele jaren later werd hij wetenschappelijk medewerker bij het laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening. Hij was specialist op het gebied van serumscreening bij zwangeren voor de risicoschatting van Downsyndroom en andere aangeboren afwijkingen. Hij werd hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening bij IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) in 2013.

Het referentielaboratorium voor pre- en neonatale screening is ondergebracht bij de afdeling Pre- en neonatale screening van het Centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS). Dit centrum is uitvoerend laboratorium voor de hielprikscreening en de prenatale screening op Downsyndroom. IDS is landelijk expertisecentrum en heeft als referentielaboratorium taken voor de kwaliteitsborging van de laboratoriumbepalingen.

Expertise

  • Neonatale screening
  • Prenatale screening
  • Epidemiologie van screening
  • Biochemische en moleculair biologische analyse van de screening

Contact

E-mail: ids-secretariaat@rivm.nl