Janneke van de Wijgert is translationeel infectieziekteonderzoeker. Ze is hoogleraar epidemiologie van infectie- en immuungemedieerde ziekten bij het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht.  Bij een immuungemedieerde ziekte vecht het lichaam tegen zichzelf, doordat het immuunsysteem uit evenwicht is. 

Janneke van de Wijgert

We hebben tijdens de COVID-19-epidemie aan den lijve ondervonden dat infectieziekten de mensheid blijven bedreigen. Daarnaast zijn micro-organismen veel vaker dan eerst werd gedacht betrokken bij het veroorzaken van chronische ziekten. Moleculaire tools zoals sequencing hebben enorm veel nieuwe kennis opgeleverd, maar die tools en kennis worden naar mijn mening nog te weinig in de praktijk ingezet.

Janneke studeerde medische biologie en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ook promoveerde ze in de epidemiologie aan de Universiteit van Californië in Berkeley, VS Verenigde Staten (Verenigde Staten). Ze heeft veel ervaring met infectieziekte-gerelateerd klinisch epidemiologisch onderzoek, volksgezondheidsonderzoek, productontwikkeling en laboratoriumonderzoek in verschillende landen in Europa, Amerika, Afrika, en Azië. 

Janneke begon haar loopbaan in Zimbabwe, via de Universiteit van Californië. Daar was ze eerst promovenda en later programmadirecteur van een bilateraal HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-onderzoeksprogramma. Daarna werd ze directeur van een onderzoeksprogramma bij de Population Council in New York. Dat had als belangrijkste doel om HIV-preventietools te ontwikkelen voor vrouwen. In 2003 keerde ze terug naar Nederland, maar continueerde haar internationale infectieziekteonderzoek aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. In 2012 werd ze hoogleraar in het Institute of Infection and Global Health aan de Universiteit van Liverpool, VK. En in 2017 bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht. Om haar werk translationeler te kunnen maken, deed Janneke de SUMMA geneeskundeopleiding naast haar werk als hoogleraar. 

Janneke werkt graag in multidisciplinaire teams en bouwt graag bruggen tussen disciplines. Om microbioomkennis te kunnen vertalen naar klinische en volksgezondheidstoepassingen, heeft ze zich toegelegd op het integreren van ‘-omics’ en andere complexe biologische data in epidemiologische modellen. Tijdens de COVID-19-epidemie heeft ze veel met eHealth applications gewerkt, o.a. als lid van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19 die het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) adviseerde. Ze begeleidt verschillende promovendi en andere studenten, is een veelgevraagde adviseur, spreker en peer-reviewer en heeft bijna 200 artikelen gepubliceerd. 

Expertise

  • Epidemiologie van infectie- en immuungemedieerde ziekten in het algemeen.
  • De rol van het humane microbioom in gezondheid en ziekte, zoals de rol van het neus-keel microbioom in COVID-19, en de rol van het urogenitale microbioom in HIV transmissie, urogenitale infecties, zwangerschapscomplicaties, en neonatale infecties.
  • Evaluatie van diagnostiek, behandelingen, en preventie interventies binnen deze aandachtsgebieden.

Contact

E-mail: info@rivm.nl

Publicaties

https://orcid.org/0000-0003-2728-4560