Jelle de Wit (1983) is hoofd van de afdeling Immuunmechanismen – Correlaten van bescherming (IMC) binnen het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins)). Binnen de afdeling IMC heeft als doel om inzicht krijgen in de afweermechanismen die ons beschermen tegen menselijke ziekteverwekkers. Het onderzoek is gericht op karakteriseren van cellulaire immuunresponsen in detail, zowel het aangeboren immuunsysteem (Elena Pinelli), als het verworven, adaptieve immuunsysteem (Cecile van Els, Patricia Kaaijk en Josine van Beek). In verschillende onderzoeksprojecten streven we naar het verkrijgen van biomarkers of immuunprofielen die correleren met bescherming tegen ziekte.

Jelle de Wit is een expert in cellulaire immunologie, in het bijzonder in T-cel reacties na virale infectie of na vaccinatie. Zijn onderzoek focust op het mechanisme welke er voor zorgt langdurige immuniteit geïnduceerd wordt en behouden blijft.

Het begrijpen van het mechanisme dat effectief optimale en langdurige immuniteit veroorzaakt, is essentieel voor het optimaliseren van vaccinstrategieën, om iedereen te beschermen, van jong tot oud

Onderzoeksprojecten

 1. De inductie en het behouden van langetermijngeheugen van T-cellen na vaccinatie of virale infectie. Welke factoren en mechanismen zorgen voor optimaal langetermijngeheugen van T-cellen? Kunnen we de immuunrespons moduleren om langlevende geheugen-T-cellen te verkrijgen?
 2. SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2-specifieke T-celreacties na infectie of vaccinatie. Wat zijn de frequenties en het fenotype van SARS-CoV-2-specifieke T-cellen na infectie? Veroorzaakt vaccinatie een vergelijkbaar profiel van geheugen-T-cellen? En hoe lang blijven deze specifieke T cellen aanwezig?

Achtergrond

Jelle de Wit is afgestudeerd als biomedisch wetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gepromoveerd bij Sanquin Bloedvoorziening/Universiteit van Amsterdam op het onderwerp B-T-cel interacties bij Salmonella-infectie. Na een postdoc over T-celimmunologie bij auto-immuunziekten aan de Universiteit van Oxford, is hij in 2015 gaan werken bij het RIVM om T-celreacties bij verschillende virale infecties te bestuderen. Diepgaande analyses van T-celimmunologie en interacties met andere immuuncellen heeft altijd zijn interesse gewekt. Sinds 2021 is hij hoofd van de afdeling IMC. Jelle de Wit neemt sinds 2018 ook deel aan het Nederlandse consortium “Target-to-B” en neemt deel aan overkoepelende analyses van verschillende Nederlandse COVID-19-onderzoeken gefinancierd door ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Groep

 • Verónica Olivo Pimentel (post-doc)
 • René Raeven (post-doc)
 • Nening Nanlohy (analist)
 • Lisa Beckers (lab-coordinator klinische studies)
 • Emma van Wijlen (analist)
 • Petra Molenaar (analist)
 • Madelène Paets (analist)

Co-promotor van:

 • Sara van den Berg (gepromoveerd in 2021)
 • Michiel Kroes (gepromoveerd in 2022)

Geselecteerde publicaties

Children and adults with mild COVID-19: dynamics of the memory T cell response up to 10 months.  Kaaijk, P., Olivo Pimentel, V., Emmelot, M.E., Poelen, M.C.M., Çevirgel, A., Schepp, R.M.,  den Hartog, G., Reukers, D.F., Beckers,  L., van Beek, J.,  van Els, C.A.C.M., Meijer, A.,  Rots, N., de Wit, J. Front. Immunol. (2022) 

Novel mumps virus epitopes reveal robust cytotoxic T cell responses after natural infection but not after vaccination. Kaaijk, P., Emmelot, M.E., Meiring, H.D., van Els, C.A.C.M., de Wit, J. Sci Rep 11, 13664 (2021). 

Latent CMV Infection Is Associated With Lower Influenza Virus-Specific Memory T-Cell Frequencies, but Not With an Impaired T-Cell Response to Acute Influenza Virus Infection. van den Berg, S.P.H., Lanfermeijer, J., Jacobi, R.H.J., Hendriks, M., Vos, M., van Schuijlenburg, R., Nanlohy, N.M., Borghans, J.A.M., van Beek, J., van Baarle, D., de Wit, J. Front. Immunol. (2021).

Volledige publicatielijst: ORCID