Prof. dr. A.M. (Ana Maria) de Roda Husman (1967) is hoofd van de afdeling Milieu bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en hoogleraar ‘Global changes en milieu-overdraagbare infectieziekten’ bij het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht.

Een goede water- en luchtkwaliteit staan aan de basis van een goede gezondheid voor ieder mens, met name van die groepen in de samenleving die kwetsbaar zijn, zoals kinderen. Het realiseren van de millennium development goals is een van de belangrijke ontwikkelingen waaraan mondiaal en door mij kan worden bijgedragen om milieuoverdraagbare infectieziekten onder controle te houden.

Prof. dr. Ana Maria de Roda Husman studeerde Moleculaire Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1991). In 1995 promoveerde zij op het proefschrift ‘Human Papillomaviruses and cervical carcinogenesis’ aan het VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) Medisch Centrum, Amsterdam. Daarna werkte zij aan een postdoctoraal onderzoek ’ Viral and host determinants of HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-1 infection AIDS pathogenesis’ bij het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst Sanquin in Amsterdam. 

In 1998 kwam zij bij het RIVM werken als onderzoeker Health related Water Virology. Zij werd eind 2002 projectleider voor dit onderwerp. Momenteel geeft zij  leiding aan de afdeling Milieu bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) bij het RIVM (sinds 2009). In mei 2012 werd Ana Maria de Roda Husman  benoemd tot hoogleraar ‘Global Changes en milieuoverdraagbare infectieziekten’ bij de Universiteit Utrecht.

Ana Maria de Roda Husman werkt zowel bij het RIVM als bij de Universiteit Utrecht aan de preventie en bestrijding van infectieziekten die overdraagbaar zijn via het milieu, dus via water, bodem en lucht. De veranderingen in klimaat en technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in de blootstelling aan ziekteverwekkende virussen, parasieten en bacteriën. Bij ontwikkelingen in sanitatie van de waterhuishouding wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht, STOWA Foundation for Applied Water Research (Foundation for Applied Water Research), Rioned en gemeenten en waterschappen.

Expertise

  • Milieu-overdraagbare ziekteverwekkers
  • Micro-organismen
  • Hygiëne en volksgezondheid

Contact

E-mail: Z&O-Secretariaat-Inbox@rivm.nl