Prof. dr. Mirjam Kretzschmar is Chief science officer Mathematical Disease Modelling bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast is zij hoogleraar Dynamics of Infectious Diseases bij de Universiteit Utrecht.

Chief science officer
Mathematical Disease Modelling
Wiskundige tools maken het mogelijk onderzoeksgegevens uit verschillende vakgebieden samen te brengen en zo synergie te bereiken. Dit is essentieel voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in bijvoorbeeld de verspreiding en bestrijding van infectieziekten. Ik zie het als mijn taak deze meerwaarde zichtbaar te maken en een multidisciplinaire aanpak te stimuleren.

Mirjam Kretzschmar studeerde Wiskunde en Biologie aan de Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz en de Eberhard-Karls-Universität in Tübingen (Duitsland). Ze promoveerde ‘magna cum laude’ op haar onderzoek naar modellen voor parasitaire infecties.

Van 1987 tot 1992 werkte Mirjam Kretzschmar bij onderzoeksinstituten in Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hier deed zij vooral theoretisch onderzoek naar wiskundige modellen die inzicht kunnen geven in interacties tussen verschillende populaties.

Met haar komst naar het RIVM in 1992 verlegde Mirjam Kretzschmar haar focus naar het toegepaste onderzoek. Hier gebruikt ze wiskundige methoden en modellen vooral om inzicht te krijgen in de verspreiding van infectieziekten en de mogelijke effecten van interventies. Organisaties als de Gezondheidsraad gebruiken deze informatie voor het opstellen van beleidsadviezen, bijvoorbeeld over het al dan niet vaccineren tegen een bepaalde infectieziekte of de voorbereidingen op een mogelijke griepuitbraak.

Sinds 2008 is Mirjam Kretzschmar verbonden aan het Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht; vanaf 2014 als hoogleraar Dynamics of Infectious Diseases. Door onderzoekers van verschillende faculteiten met elkaar te laten samenwerken in het virtuele onderzoekscentrum Utrecht Centre for Infection Dynamics streeft zij naar meer synergie in het onderzoek op dit vakgebied.

Expertise

  • Mathematical disease modelling
  • Infectious disease dynamics
  • Modelling of intervention strategies
  • Disease burden estimation

Contact

E-mail secretariaat.cib@rivm.nl