De ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening (IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)), onderzoeksmethoden en data gaan razendsnel. Voor kennisproducerende rijksinstellingen als het RIVM - die steeds meer met data werken - is het essentieel om op vlieghoogte te blijven. Om de uitdagingen het hoofd te bieden en de kansen te benutten is er de IV-organisatie.

Deskundig, innovatief, betrouwbaar en wendbaar

Behalve voor het RIVM werkt de IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)-organisatie ook voor een aantal andere rijkskennisinstellingen, zoals het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en de drie planbureaus. We ondersteunen de primaire processen van deze opdrachtgevers op het gebied van ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-infrastructuur, kantoorautomatisering, systeemontwikkeling, applicatiebeheer, geografische informatiesystemen, gegevenslogistiek, en methoden van onderzoek en datadiensten. Daarbij zijn we steeds deskundig, innovatief, betrouwbaar en wendbaar. En we werken altijd nauw samen met onze opdrachtgevers. Zo dragen we bij aan hun aanhoudende succes en maatschappelijke impact.

Samen maken wij de kennis van morgen mogelijk

De IV-organisatie beschikt over een unieke combinatie van kennis over onderzoeksmethoden, informatieprocessen en beschikbare (innovatieve) informatietechnologie. Hiermee ondersteunen we onze opdrachtgevers in hun informatievoorziening, nu en in de toekomst.