In opdracht van het RIVM heeft Royal Haskoning DHV een verkennende bureaustudie uitgevoerd om biobased processen waarmee chemische stoffen en producten worden gemaakt in kaart te brengen.

Het onderzoek richt zich vooral op de milieu- en gezondheidsaspecten van de biobased productie van chemische stoffen vergeleken met die van conventionele productieprocessen gebaseerd op gebruik van fossiele grondstoffen (voornamelijk aardolie). Door het gebruik van risicovolle stoffen in verschillende processtappen zijn biobased productieprocessen niet per definitie “groene” productieprocessen.

Het RIVM liet de studie uitvoeren in het kader van haar ondersteuning aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de uitvoering van het Zeer Zorgwekkende Stoffen Beleid. Meer onderzoek is nodig om de impact van biobased productie routes op het milieu te kwantificeren en deze te vergelijken met de conventionele routes.