RIVM heeft onderzocht in hoeverre PFOAperfluoroctaanzuur en GenX terecht komen in moestuinen in de omgeving van het bedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht en het bedrijf Custom Powders in Helmond. De bevindingen van het onderzoek rondom DuPont/Chemours zijn in maart 2018 gepubliceerd en de bevindingen van het onderzoek in Helmond zijn in maart 2019 gepubliceerd.
 

In beide onderzoeken heeft het RIVM gekeken in hoeverre mensen met een moestuin in de buurt van de fabrieken de groenten veilig kunnen eten.
Bij de beoordeling van het risico is rekening gehouden met het feit dat mensen ook via ander voedsel, drinkwater, lucht en zwemwater aan de stoffen kunnen worden blootgesteld. Om onderschatting van het risico te voorkomen hebben wij bovendien aangenomen dat mensen hun leven lang dagelijks uitsluitend groenten uit hun eigen moestuin eten.

Moestuinonderzoek Helmond

Bij het moestuinonderzoek in Helmond hebben wij berekend hoeveel GenX en PFOAperfluoroctaanzuur mensen binnen kunnen krijgen als zij zelf geteelde groenten eten uit een moestuin op 450 meter ten noordoosten van het bedrijf. Hiervoor zijn in het volkstuinencomplex Sluisdijk 87 monsters genomen van meerdere groenten, waaronder aardappelen.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een moestuin in de buurt van het bedrijf Custom Powders veilig hun zelf geteelde groenten kunnen eten. De zogeheten gezondheidskundige grenswaarden die voor de inname van GenX en PFOAperfluoroctaanzuur gelden, worden niet overschreden.

Moestuinonderzoek Dordrecht

Voor het moestuinonderzoek in Dordrecht heeft het RIVM groenten uit 10 moestuinen in de omgeving van het bedrijf Dupont/Chemours onderzocht op PFOAperfluoroctaanzuur en GenX. Ook heeft het RIVM de bodem en het irrigatiewater van deze moestuinen onderzocht.

Uit dit onderzoek blijkt dat de grenswaarden die voor de blootstelling van GenX en PFOAperfluoroctaanzuur gelden, via voedsel niet worden overschreden. Omwonenden komen echter ook via lucht en drinkwater in aanraking met de stoffen. Daarom adviseert het RIVM om moestuingewassen die binnen een straal van 1 kilometer van het Dupont/Chemours zijn geteeld, met mate te consumeren (niet te vaak of te veel). Daar zijn wat hogere concentraties aangetroffen. Buiten dit gebied zijn de concentraties dermate laag dat de gewassen veilig kunnen worden gegeten, ook in combinatie met andere blootstellingsbronnen.

 

 

Vragen en antwoorden moestuinonderzoek

Lees hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de moestuinonderzoeken.