U krijgt de uitnodiging voor de pneumokokkenprik in het najaar. Net als bij de griepprik.

De huisarts nodigt u uit

De huisarts verstuurt de uitnodiging. Ook die van de griepprik. De griepprik is voor iedereen vanaf 60 jaar. Afhankelijk van hoe het vaccinatiespreekuur door uw huisarts in het najaar is georganiseerd, krijgt u 2 prikken tegelijk of op 2 verschillende momenten. Waarschijnlijk ontvangt u voor elke prik een aparte uitnodigingsbrief.

Er zijn geen nadelen verbonden aan het tegelijk prikken. De prik is gratis als u wordt uitgenodigd door uw huisarts. Heeft u bij uw huisarts aangegeven dat u geen uitnodiging voor de griepprik wilt ontvangen? En valt u in de doelgroep voor de pneumokokkenprik? Dan krijgt u wel een uitnodiging voor de pneumokokkenprik.

De uitnodiging

In de uitnodiging staat vermeld op welke datum en tijd u de pneumokokkenprik kunt krijgen in de huisartsenpraktijk. Kunt u dan niet? Maak dan een nieuwe afspraak bij de huisarts. U krijgt de pneumokokkenprik in uw bovenarm. Zorg ervoor dat u kleding aandoet waarbij u gemakkelijk uw bovenarm(en) bloot kunt maken.

Vanaf september vindt u hier ook de uitnodiging. De uitnodiging is ook beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch.

Veilig vaccineren in de huisartspraktijk

De huisarts zorgt ervoor dat er bij het vaccineren rekening wordt gehouden met de geldende coronamaatregelen.