Griep is een virus waar mensen flink ziek van kunnen worden. Griep is iets anders dan een zware verkoudheid. Vooral mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde aandoeningen (zoals diabetes, een hart-, long – of nierziekte of een verminderde weerstand) kunnen ernstig ziek worden. Soms zelfs met overlijden tot gevolg. Daarom nodigen huisartsen deze mensen elk najaar uit voor een gratis griepprik. De griepprik is de beste bescherming tegen ernstige gevolgen van griep. Het is veilig om de griepprik en de coronavaccinatie op dezelfde dag of kort na elkaar te krijgen.

Griep is erger dan verkoudheid

Door griep voelt u zich ineens ziek. U kunt bijvoorbeeld hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn of koude rillingen krijgen. Het kan 1 tot 3 weken duren voordat u weer beter bent. 

Het griepvirus (influenzavirus) veroorzaakt de griep. Griep is een besmettelijke ziekte. Als u griep heeft, kunt het aan andere mensen doorgeven. Die kunnen dan ook weer ziek worden.
Vaak gebruiken mensen verkoudheid en griep door elkaar. Dat klopt niet. Voor de doelgroep van de jaarlijkse griepprik kan de griep ernstigere gevolgen hebben. Elk jaar sterven er ongeveer 4.700 mensen door de griep. Het precieze aantal verschilt per seizoen. 

Hoe werkt de griepprik?

De griepprik leert uw lichaam om zich te verdedigen tegen het griepvirus. Daardoor herkent uw lichaam het griepvirus bij een infectie. Dit maakt de kans om griep te krijgen kleiner. Het kan zijn dat u toch griep krijgt. De griepprik zorgt er dan voor dat u minder ernstig ziek wordt. Op deze pagina leest u meer over de werking van de griepprik.

De griepprik is een veilig vaccin met weinig bijwerkingen. Er is al jarenlange ervaring met de griepprik. U kunt geen griep krijgen van de griepprik.

Bekende bijwerkingen zijn: pijn, roodheid of een lichte zwelling op de plaats van de prik (de bovenarm). Dit gaat binnen 1 tot 2 dagen vanzelf over. Op deze pagina leest u meer over bijwerkingen na de griepprik.

Bekijk de animatie

Voor wie is de griepprik?

De griepprik is gratis voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder en mensen met long- of hartaandoeningen. 
Dit jaar krijgt een aantal groepen voor het eerst een uitnodiging voor een gratis griepprik. Bijvoorbeeld zwangere vrouwen en mensen met een cochleair implantaat.

Uitnodiging griepprik 

In oktober en november krijgen zo'n 6 miljoen mensen een uitnodiging voor de gratis griepprik. Die krijgen ze van hun huisarts of instellingsarts. Hoort u bij de doelgroep? Dan krijgt u automatisch een uitnodiging thuis. Op de uitnodiging staan een datum en tijd waarop u de griepprik kunt halen.  Uw huisarts heeft geregeld dat u dan de griepprik kunt halen. Bijvoorbeeld door voor die dag extra personeel in te roosteren. Of door een externe locatie te huren waar grotere groepen mensen tegelijkertijd gevaccineerd kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat u komt op de aangegeven datum en tijd.
Kunt u niet, bijvoorbeeld vanwege ziekte of thuisisolatie? Maak dan in overleg met uw huisarts een nieuwe afspraak. 

Bent u uw uitnodiging kwijtgeraakt? Neem dan contact op met uw huisarts of instellingsarts. Die kan u verder helpen. 

De griepprik is de beste bescherming tegen griep. Daarnaast helpt goede hygiëne om de kans dat u griep krijgt te verkleinen. Was daarom regelmatig uw handen met water en zeep, blijf thuis als u klachten hebt en hoest en nies in uw elleboog.

Komt u in aanmerking voor de griepprik ? Mogelijk kunt u dan ook de coronaprik of de pneumokokkenprik halen.

Video: Voor wie is de griepprik?