Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken.

De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.
 

Uitnodiging 2022

In het najaar van 2022 ontvangen mensen van 66 tot en met 69 jaar (geboren vanaf 1-1-1953 tot en met 31-12-1956)  een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. De pneumokokkenprik werkt vijf jaar.

In de uitnodiging staat vermeld op welke datum en tijd u de pneumokokkenprik kunt krijgen in de huisartsenpraktijk. Kunt u dan niet? Maak dan een nieuwe afspraak bij de huisarts.

Bent u geboren vanaf 1-1-1953 tot en met 31-12-1956 en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan ook contact op met uw huisarts. 

De uitnodigingsbrief is ook beschikbaar in het EngelsArabisch en het Turks.

Heeft u vragen over de doelgroep die in 2022 wordt uitgenodigd voor de pneumokokkenprik? Of heeft u een andere vraag. Kijk dan bij de meest gestelde vragen en antwoorden.

Schermopname uit de animatie over pneumokokken

Bekijk de animatie over de uitnodiging voor de Pneumokokkenprik


Check eenvoudig wanneer u aan de beurt bent

Vul hieronder uw geboortejaar in. Dan kunt u eenvoudig zien in welk jaar u aan de beurt bent voor de pneumokokkenprik.


Infographic pneumokokkenprik

In de infographic  vindt u de belangrijkste feiten en cijfers over pneumokokkenziekte en de prik.

Bekijk de infographic

Pneumokokkenprik samen met de griepprik

De huisarts verstuurt ook de uitnodiging voor de griepprik. De griepprik is voor iedereen vanaf 60 jaar. Afhankelijk van hoe het vaccinatiespreekuur door uw huisarts in het najaar is georganiseerd, krijgt u 2 prikken tegelijk of op 2 verschillende momenten. Waarschijnlijk ontvangt u voor elke prik een aparte uitnodigingsbrief. Er zijn geen nadelen verbonden aan het tegelijk prikken. Heeft u bij uw huisarts aangegeven dat u geen uitnodiging voor de griepprik wilt ontvangen? En valt u in de doelgroep voor de pneumokokkenprik? Dan krijgt u wel een uitnodiging voor de pneumokokkenprik.

Verblijft u in een zorginstelling?

Bent u geboren in de periode vanaf 1953 tot en met 1956 en verblijft u in een zorginstelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis)? U ontvangt dan net als bij de griepprik de uitnodiging voor de pneumokokkenprik via de zorginstelling. Ook dan is de vaccinatie gratis.

Wanneer mag u geen pneumokokkenprik?

Het vaccin is voor bijna iedereen geschikt. Maar mensen die eerder een allergische reactie hebben gekregen van één van de bestanddelen van het vaccin mogen zich niet laten vaccineren. Dit laatste komt echter zelden voor.

Er is een aantal redenen waarom het beter is om de prik uit te stellen:

  • als u op het moment dat u de prik zou halen koorts heeft;
  • als u binnen 48 uur na de prik geopereerd wordt;
  • als u verkouden bent op de dag dat u gevaccineerd zou worden.

U kunt dan het beste met de huisarts bespreken wanneer een beter moment is.

Chemotherapie of recentelijk een beenmergtransplantatie?

Als u chemotherapie krijgt, moet u met uw behandelend arts overleggen of het nu het goede moment is voor de pneumokokkenprik. De pneumokokkenprik kan geen kwaad tijdens de chemotherapie, maar werkt dan soms minder goed. Daarom kan het beter zijn om te wachten tot de chemotherapie klaar is. Ook als u recentelijk een beenmergtransplantatie heeft gehad, kunt u het beste met uw specialist overleggen of u op dit moment een pneumokokkenprik mag krijgen.