Dit advies is opgesteld door het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding in opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Oktober 2012.

 

U kunt het document als pdf downloaden in de rechterkolom op deze pagina.