Dit advies is opgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Centrum Infectieziektebestrijding in opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport .
Oktober 2012.

 

U kunt het document als pdf downloaden in de rechterkolom op deze pagina.