In het kader van standaardisatie binnen de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-surveillance is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de definities op basis waarvan ziekenhuisinfecties worden vastgesteld. De definities die binnen PREZIES gebruikt worden zijn gebaseerd op de (E) CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention)-definities.

Geldig vanaf 2023

Digitaal stroomschema

Dit stroomschema is bedoeld als hulpmiddel bij het vaststellen van de juiste categorie lijnsepsis (BLS, ML2, ML3 of ML4) op basis van bloed en/of tipkweken.
Het is ook mogelijk om een microbiologisch bevestigde lijnsepsis (BLS) vast te stellen o.b.v. de ratio van kwantitatieve kweken door de CVK centraal veneuze katheter (centraal veneuze katheter) en een perifere bloedkweek, o.b.v. de duur tot positief worden of o.b.v. pus bij de insteekplaats. Zie hiervoor het document met de definities.

Geldig vanaf 2021