In het kader van standaardisatie binnen de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-surveillance is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de definities op basis waarvan ziekenhuisinfecties worden vastgesteld. De definities die binnen PREZIES gebruikt worden zijn gebaseerd op de (E) CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention)-definities.