Dit protocol is bedoeld voor de surveillance van centraal veneuze kathetergerelateerde sepsis in het kader van het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk. De module is ontwikkeld als een incidentieonderzoek.

De lijnsepsismodule ondersteunt op landelijk niveau de beoordeling van trends in het optreden van lijnsepsis. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies.

 

Micro-organismen

Vanaf 2023 is het mogelijk om de gekweekte micro-organismen via zowel de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) stamlijst als de SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine (Systematized Nomenclature of Medicine) stamlijst aan te leveren. De PREZIES stamlijst geldig vanaf 2023 staat hier.

Voor de SNOMED stamlijst zie https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct. Een aantal bijzondere coderingen staan hieronder vermeld.

 

Geen kweek gedaan (niet mogelijk bij de module POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties))

2667000

Kweek negatief (niet mogelijk bij de modules POWI en Lijnsepsis)                                         

264868006

Polymicrobieel

140791000146108

 

Lijnsepsis protocol 2023

Lijnsepsis protocol 2022