In het kader van standaardisatie binnen de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-surveillance is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de definities op basis waarvan ziekenhuisinfecties worden vastgesteld. PREZIES heeft gekozen voor het gebruik van de definities van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)), omdat deze verreweg het meest gebruikt worden. Dat maakt het internationaal vergelijken en het publiceren van de surveillanceresultaten makkelijker.