Dit protocol is bedoeld voor de surveillance van de postoperatieve wondinfecties ( POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties))

 

De POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties)-module geeft op landelijk niveau inzicht in infectiepercentages. Op ziekenhuisniveau dient de module als hulpmiddel bij het beoordelen van het eigen infectiepercentage. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies of aanvullend onderzoek.

2022

2021