Dit protocol is bedoeld voor de surveillance van de postoperatieve wondinfecties (POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties))

 

De POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties)-module geeft op landelijk niveau inzicht in infectiepercentages. Op ziekenhuisniveau dient de module als hulpmiddel bij het beoordelen van het eigen infectiepercentage. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies of aanvullend onderzoek.

 

Micro-organismen

Vanaf 2023 is het mogelijk om de gekweekte micro-organismen via zowel de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) stamlijst als de SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine (Systematized Nomenclature of Medicine) stamlijst aan te leveren. De PREZIES stamlijst geldig vanaf 2023 staat hier.

Voor de SNOMED stamlijst zie https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct. Een aantal bijzondere coderingen staan hieronder vermeld.

 

Geen kweek gedaan (niet mogelijk bij de module POWI)

2667000

Kweek negatief (niet mogelijk bij de modules POWI en Lijnsepsis)                                        

264868006

Polymicrobieel

140791000146108

 

Protocol POWI 2023

 

Protocol POWI 2022