Dit protocol is bedoeld voor de surveillance van de postoperatieve wondinfecties (POWIPostoperatieve wondinfecties)

 

De POWIPostoperatieve wondinfecties-module geeft op landelijk niveau inzicht in infectiepercentages. Op ziekenhuisniveau dient de module als hulpmiddel bij het beoordelen van het eigen infectiepercentage. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies of aanvullend onderzoek.

 

2021

2020