Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

 
CAS-nummer 7664-41-7

a (mg/m3)

-16,5

b

0.99

n

2.02

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

15-02-2017

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

06-06-2017

Opmerking

Voor het bepalen van afstanden voor het Plaatsgebonden risico en de FN-curve van het Groepsrisico moeten de in de regelgeving voorgeschreven versies van de rekenvoorschriften en software gebruikt worden. In deze versies van de handleiding en software is een verouderde probitrelatie voor deze stof opgenomen. Deze probitrelatie is niet meer valide. Er is een actuele, valide probitrelatie afgeleid en inhoudelijk vastgesteld door de Toetsgroep probitrelaties. Deze probitrelatie is hierboven weergegeven en beschikbaar in Safeti-NL versie 8.5 en hoger.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld 29-10-2011

a=-14,3 mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter)

b=0,99

n=2,02

Voorgesteld (herzien)

15-02-2017

a=-16,5 mg/m3

b=0,99

n=2,02

Inhoudelijk vastgesteld (herzien) 06-06-2017

a=-16,5 mg/m3

b=0,99

n=2,02