Screening en voorlichting CMV, ParvoB19-virus en VZV

Beschrijving

Screening en voorlichting CMV (cytomegalievirus), ParvoB19-virus en VZV varicellazostervirus (varicellazostervirus) (varicellazostervirus)  bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en werkzaam in KDV kinderdagverblijf (kinderdagverblijf) (kinderdagverblijf)  of basisschool, wordt nog onvoldoende uitgevoerd. Het merendeel is tevreden met het huidige reactieve beleid.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hollands Noorden), afgerond in 2018

Producten

Hoe besmettelijk is je werk?

Beschrijving

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en krijgen regelmatig vragen over infectieziekten op de werkvloer. Zij geven aan onvoldoende kennis te hebben over de organisatie van de bedrijfsgeneeskundige zorg. Met behulp van een literatuurstudie, inventarisatie van wet- en regelgeving, focusgroepbijeenkomst met GGD artsen en verpleegkundigen en interviews met werkgevers en bedrijfsartsen is er een handreiking geschreven voor GGD’en.

Uitvoering

Regio Zeebra en Zuid-Holland; GGD’en Brabant en GGD Haaglanden. Afgerond december 2021

Producten

Handreiking: Hoe besmettelijk is mijn werk?