Screening en voorlichting CMV, ParvoB19-virus en VZV

Beschrijving

Screening en voorlichting CMV (cytomegalievirus), ParvoB19-virus en VZVvaricellazostervirus (varicellazostervirus)  bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en werkzaam in KDVkinderdagverblijf (kinderdagverblijf)  of basisschool, wordt nog onvoldoende uitgevoerd. Het merendeel is tevreden met het huidige reactieve beleid.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden), afgerond in 2018

Producten

Hoe besmettelijk is je werk?

Beschrijving

Dit is een onderzoek naar de positie van de Arbozorg en de GGDén. Het doel is bepalen welke praktische knelpunten de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, afdeling Infectieziektebestrijding, ervaart bij arboArbeidsomstandigheden-gerelateerde vragen en hoe deze op te lossen.

Uitvoering

regio Zeebra en Zuid-Holland (GGD'en Brabant en GGD Haaglanden), lopend project (start 2019)

Producten