Verbeteren van bron- en contactonderzoek bij COVID-19 & bevorderen van naleving van de quarantainemaatregelen onder migranten

Beschrijving

Effectieve uitvoering van BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek) bij COVID-19 onder migranten uit de vijf voor COVID-19 meest relevante migrantengroepen in Rotterdam-Rijnmond, en het bevorderen van naleving van quarantainemaatregelen door indexen en contacten uit deze groepen.

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond, lopend project

Producten

Presentatie Belevingsonderzoek BCO & isolatie-en quarantainemaatregelen bij COVID-19

De mentale en fysieke gezondheid na een COVID-19 besmetting bij personen met en zonder opname in het ziekenhuis

Beschrijving

Dit project kijkt naar de korte- en lange termijn gevolgen van een COVID-19 besmetting op de fysieke en mentale gezondheid. Tevens wordt gekeken of de ernst van de besmetting, met al dan niet een ziekenhuisopname, hierin een rol speelt. In 2020 is in een samenwerkingsverband van twee GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio’s en een gestart met het verzamelen van gegevens over fysieke en mentale gezondheid bij mensen na een COVID-19 besmetting.

Uitvoering

regio Oost, GGD Gelderland-Midden en GGD Noord-Oost-Gelderland. Start 2022

Producten

 

LongCOVID onderzoek Zuid Limburg

Beschrijving

Onderzoek naar prevalentie en beloop LongCOVID. Daarnaast worden de mogelijke risicofactoren voor longCOVID in kaart gebracht en zal de sociaaleconomische impact (sociale participatie, arbeidsparticipatie en sociale steun) en impact op de fysieke en mentale gezondheid en de behoefte aan zorg in kaart worden gebracht.
Meer informatie over dit onderzoek vind op de website van GGD Zuid Limburg.  

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid Limburg;  start 2021

Producten

 

Vaccinatie tegen SARS-CoV-2: hoe goed werken de vaccins bij bewoners en medewerkers van verpleeghuizen? Covenne studie

Beschrijving

Bij uitbraken in 13 Amsterdamse verpleeghuizen in de periode 30 november 2021 tot 1 maart 2022 bleek dat de overgrote meerderheid van bewoners was gevaccineerd tegen SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 met 2 of 3 vaccin doses. Er werd geen bescherming van vaccinatie tegen infectie gevonden, maar deze kon ook niet worden uitgesloten. Vaccinatie effectiviteit tegen symptomatische ziekte of sterfte kon niet worden bepaald vanwege lage aantallen ongevaccineerden. 

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam; afgerond oktober 2022

Producten

 

COco studie: Een longitudinale, prospectieve studie naar seroprevalentie van COVID-19 in personeel werkzaam in contactberoepen (kappers en horeca) in West Brabant

Beschrijving

De COco-studie is een prospectieve cohortstudie naar SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 antistoffen (seroprevalentie) bij kappers en horecapersoneel de verspreiding van COVID-19 in deze niet-medische contactberoepen te onderzoeken. 497 deelnemers werden geïncludeerd, waarbij gedurende 1 jaar (juni 2020 – juni 2021) op 4 momenten bloed is afgenomen en informatie is opgehaald via vragenlijsten. Seroprevalentie was mn bij horecapersoneel relatief hoog.

Uitvoering

Regio Zeebra, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) West-Brabant, afgerond december 2021

Producten

Artikel:  SARS-CoV-2 antibodies in employees working in non-medical contact-intensive professions in the Netherlands: Baseline data from the prospective COco-studyPMC Programme Managers Committee (Programme Managers Committee) dec 2021