Belevingsonderzoek bron- en contactonderzoek (BCO) & quarantaine bij COVID-19 derzoek bij COVID-19 & bevorderen van naleving van de quarantainemaatregelen onder migranten

Beschrijving

In dit onderzoek zijn naast BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek)-medewerkers, ook sleutelfiguren en indexen uit de zes grootste bevolkingsgroepen in Rotterdam geïnterviewd over bron- en contactonderzoek en isolatie- en quarantainemaatregelen bij COVID-19. Bevorderende en belemmerende factoren zijn geïnventariseerd en op basis daarvan zijn aanbevelingen geformuleerd voor verbetering van BCO en het uitvoeren van isolatie/quarantainemaatregelen.

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond, afgerond 2023

Producten

Presentatie Belevingsonderzoek BCO & isolatie-en quarantainemaatregelen bij COVID-19

Artikel Fraukje Mevissen, Babette van Deursen, Anita J.C.M. Watzeels, Helene A.C.M.  Voeten. We are not here to enforce; we are here for the people.” Factors Influencing Performance of Contact Tracing During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study" 

Rapporten van het Onderzoek naar de uitvoer van bron- en contactonderzoek en quarantainemaatregelen bij COVID-19 | GGD Rotterdam-Rijnmond

De mentale en fysieke gezondheid na een COVID-19 besmetting bij personen met en zonder opname in het ziekenhuis

Beschrijving

Wat is na 12 maanden de impact van een COVID-19 besmetting op ervaren, mentale en fysieke gezondheid van mensen? Maakt het daarbij uit of iemand wel of niet is opgenomen geweest in het ziekenhuis als gevolg van een COVID-19-besmetting? GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Noord- en Oost Gelderland, GGD Gelderland-Midden en ziekenhuis Rijnstate hebben het onderzocht. Opgenomen mensen ervaren meer restklachten.

Uitvoering

regio Oost, GGD Gelderland-Midden en GGD Noord-Oost-Gelderland. Afgerond 2023

Producten

Artikel in Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 

De relatie tussen ziekenhuisopname door COVID-19 en ervaren, mentale en fysieke gezondheid na twaalf maanden

LongCOVID onderzoek Zuid Limburg

Beschrijving

The PRIME post-COVID studie
Met dit observationeel case-cohort vragenlijst onderzoek, worden SarsCov-2-positief en SarsCov-negatief geteste volwassenen in Zuid-Limburg gevolgd. Het voorkomen van het post-COVID syndroom varieert sterk met de gebruikte case-definities in de praktijk. Prevalentie is 33-64% bij positieven en voorkomen van symptomen is 11-33% bij negatieven. Risicofactoren en sociaal maatschappelijke impact wordt momenteel onderzocht. 

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid Limburg en GGD Limburg Noord, afgerond 2022

Producten

Vaccinatie tegen SARS-CoV-2: hoe goed werken de vaccins bij bewoners en medewerkers van verpleeghuizen? Covenne studie

Beschrijving

Bij uitbraken in 13 Amsterdamse verpleeghuizen in de periode 30 november 2021 tot 1 maart 2022 bleek dat de overgrote meerderheid van bewoners was gevaccineerd tegen SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 met 2 of 3 vaccin doses. Er werd geen bescherming van vaccinatie tegen infectie gevonden, maar deze kon ook niet worden uitgesloten. Vaccinatie effectiviteit tegen symptomatische ziekte of sterfte kon niet worden bepaald vanwege lage aantallen ongevaccineerden. 

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam; afgerond oktober 2022

Producten

 

COco studie: Een longitudinale, prospectieve studie naar seroprevalentie van COVID-19 in personeel werkzaam in contactberoepen (kappers en horeca) in West Brabant

Beschrijving

De COco-studie is een prospectieve cohortstudie naar SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 antistoffen (seroprevalentie) bij kappers en horecapersoneel de verspreiding van COVID-19 in deze niet-medische contactberoepen te onderzoeken. 497 deelnemers werden geïncludeerd, waarbij gedurende 1 jaar (juni 2020 – juni 2021) op 4 momenten bloed is afgenomen en informatie is opgehaald via vragenlijsten. Seroprevalentie was mn bij horecapersoneel relatief hoog.

Uitvoering

Regio Zeebra, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) West-Brabant, afgerond december 2021

Producten

Artikel:  SARS-CoV-2 antibodies in employees working in non-medical contact-intensive professions in the Netherlands: Baseline data from the prospective COco-studyPMC Programme Managers Committee (Programme Managers Committee) dec 2021