Titercontrole bij kinderen van moeders met hepatitis B

Beschrijving

Doel van het project is te komen tot een verbetering van het werkproces rondom de titercontrole van kinderen van hepatitis B-draagsters, door samenwerking van JGZJeugdgezondheidszorg en IZBInfectieziektebestrijding. Hierdoor krijgen we beter inzicht of deze kinderen na de vaccinatieserie ook daadwerkelijk beschermd zijn.

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Producten

 

RESPONS: Hepatitis-B- nonresponders

Beschrijving

In deze multicentre  studie worden revaccinatieschema's  bij non-responders na hepatitis B-vaccinatie vergeleken.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant), afgerond onderzoek 2019

Producten

  • Artikel Infectieziektebulletin: Revaccinatie tegen hepatitis B bij non-responders
  • Poster Transmissiedag 2019
  • Publicatie The Lancet: Serological response to three alternative series of hepatitis B revaccination (Fendrix, Twinrix, and HBVaxPro-40) in healthy non-responders: a multicentre, open-label, randomised, controlled, superiority trial

Hotspot: opsporen verborgen HCV-dragerschap

Beschrijving

Personen via 2 huisartspraktijken in hoogprevalentie gebieden uitnodigen voor HCVhepatitis C virus-test om kennis te vergaren wat beste methode is om verborgen chronische HCV op te sporen en te behandelen. 

Uitvoering

regio Limburg (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg), afgerond in 2017

Producten

Screening voor hepatitis B en C koppelen aan screening TBC

Beschrijving

Dit project onderzocht de effectiviteit van het opsporen van hepatitis B- en C-dragerschap gelijk met de TBCtuberculose-screening.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel), afgerond in 2016

Producten

  • artikel Eurosurveillance maart 2018: Integrating hepatitis B, hepatitis C and HIVhumaan immunodeficientievirus screening into tuberculosis entry screening for migrants in the Netherlands, 2013 to 2015
  • artikel Infectieziekte Bulletin juni 2016: Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten zinvol?
  • Poster Transmissiedag 2015: Screening Hep B en C koppelen aan TBC-screening

Dwarsdoorsnedeonderzoek naar de seroprevalentie van hepatitis B onder verschillende etnische groepen in Amsterdam

Beschrijving

Wat is de mate van immuniteit tegen HBVhepatitis B virus bij 1e-generatieimmigranten uit Ghana, Sur-Hindoestaans, Afro-Surinaams, Marokko en Turkije.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam), afgerond in 2016

Producten

Onderzoek naar effectiviteit schriftelijk oproepen van eerstegeneratie-allochtonen

Beschrijving

Onderzoeken of schriftelijk uitnodigen van eerstegeneratie-allochtonen leidt tot een dermate hoge opkomst dat dit een middel is om algemener in te zetten.

Uitvoering

regio Noord (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen), afgerond in 2012

Producten

Herhaalde chronische hepatitis B-meldingen; verscheuren of benaderen?

Beschrijving

De conclusie is dat opnieuw contact opnemen met een reeds bekende HBVhepatitis B virus-drager waarbij al preventiemaatregelen zijn ingezet, niet zinvol is en geen extra preventiewinst oplevert.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam), afgerond in 2012

Producten

Demografische risicofactoren voor effectieve HCV-screening

Beschrijving

Inzicht krijgen in voorkomen van HCVhepatitis C virus-infecties en uitvoer van het HCV-testbeleid. Gegevens 2002 - 2008 van drie laboratoria regio Zuid-Limburg. Het betreft een beschrijvend epidemiologisch onderzoek.

Uitvoering

regio Limburg (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg), afgerond in 2009

Producten

  • artikel Eurosurveillance 2017
  • artikel PloSOne 2017

Chinezen aan de Maas

Beschrijving

Gedetailleerde projectmatige aanpak om tot screening van migrantengroepen op HBVhepatitis B virus over te gaan.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond),  afgerond in 2009

Producten

  • Handboek op GGD-kennisnet

Counseling door motivational interviewing bij hepatitis B

Beschrijving

Implementatie van de handleiding voor counseling van chronisch hepatitis B-dragers, ontwikkeld door GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2009

Producten

Verwijzing en bescherming contacten HBV

Beschrijving

Evaluatie van  de implementatie van verwijsrichtlijn Korte keten in een regionale niet stedelijke setting en evaluatie van bron – en contactonderzoek hepatitis B door huisarts versus GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. Uit de resultaten blijkt dat deze verbeterden.

Uitvoering

regio Oost (GGD Regio Nijmegen), afgerond in 2009

Producten

Analyse hepatitis-B beleid

Beschrijving

Evaluatie van hepatitis B-beleid in de regio Noord-Nederland. Belangrijkste aanbeveling: Zorg voor meer bekendheid met de rol van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst in hepatitis B-bestrijding en -preventie bij professionals in de curatieve sector.

Uitvoering

regio Noord (GGD Fryslan), afgerond in 2008

Producten

 

Evaluatie hepatitis B

Beschrijving

Opbrengst van bron- en contactonderzoek door GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst via huisarts of d.m.v. korte keten-aanpak.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2007

Producten

  • Verslag

Heropsporing en herevaluatie van chronische hepatitis B en C in regio Arnhem

Beschrijving

De  behandelmogelijkheden voor chronische hepatitis B en C patiënten zijn sterk verbeterd. Door opsporing van uit zorg geraakte patiënten,
kan de indicatie voor behandeling opnieuw worden geëvalueerd (herevaluatie). In dit onderzoek worden 2 methoden van opsporing vergeleken;
aan de hand van laboratoriumgegevens versus GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-meldingen en wordt de opbrengst van opsporing en herevaluatie geëvalueerd.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland -Midden), afgerond 2017

Producten