Kinkhoest: op zoek naar de beste balans tussen werklast en bestrijding, met oog voor surveillance

Beschrijving

Onderzoek naar regionale verschillen in prevalentie van kinkhoestmeldingen: Analyse van regionale bevolkingskenmerken, testaanvraaggedrag huisartsen, laboratoriumdiagnostiek en interpretatie van uitslagen.

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht, GGD Gelderland -Zuid, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, afgerond project 2018

Producten

Onderzoek naar regionale verschillen in prevalentie kinkhoestmeldingen

Beschrijving

Onderzoek naar regionale verschillen in prevalentie van kinkhoestmeldingen: Analyse van regionale bevolkingskenmerken, testaanvraaggedrag huisartsen, laboratoriumdiagnostiek en interpretatie van uitslagen.

Uitvoering

regio Limburg (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg), afgerond in 2016

Producten