Kinkhoest: op zoek naar de beste balans tussen werklast en bestrijding, met oog voor surveillance

Beschrijving

Onderzoek naar regionale verschillen in prevalentie van kinkhoestmeldingen: Analyse van regionale bevolkingskenmerken, testaanvraaggedrag huisartsen, laboratoriumdiagnostiek en interpretatie van uitslagen.

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht, GGD Gelderland -Zuid, RIVM, afgerond project 2018

Producten

Onderzoek naar regionale verschillen in prevalentie kinkhoestmeldingen

Beschrijving

Onderzoek naar regionale verschillen in prevalentie van kinkhoestmeldingen: Analyse van regionale bevolkingskenmerken, testaanvraaggedrag huisartsen, laboratoriumdiagnostiek en interpretatie van uitslagen.

Uitvoering

regio Limburg (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid-Limburg), afgerond in 2016

Producten