Lammetjes-aaidagen risico voor Q-koorts

Beschrijving

Case control-onderzoek naar het risico om Q-koorts op te lopen bij de lammetjes-aaidagen in de regio.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Brabant Zuidoost), afgerond in 2011

Producten

Onderzoek kosten Q-koortsepidemie

Beschrijving

In dit onderzoek is berekend dat de Q-koortsuitbraak tussen 2007 en 2012 €600 miljoen kostte.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart vor Brabant), afgerond in 2011

Producten

Q-quest: kwaliteit van leven bij Q-koorts

Beschrijving

Onderzoek waarbij is aangetoond dat Q-koorts bij patienten  een langdurige impact heeft  op de gezondheidsstatus

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart vor Brabant), afgerond in 2011

Producten

Q-kids, seroprevalentie Q-koorts bij schoolkinderen agv veterinaire puntbron

Beschrijving

Schatting van de regionale seroprevalentie van Q-koorts bij kinderen/jongeren. Bepaling van de attack rate van Q-koorts bij een groep schoolkinderen na blootstelling aan de veterinaire puntbron.

Schatting van de “true incidence” van Q-koorts bij kinderen/jongeren na regionale blootstelling aan een veterinaire puntbron. Vergelijking met seroprevalentiegegevensbij volwassen en schatting van relatieve risico’s.

Uitvoering

regio Limburg ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid/Limburg), afgerond in 2011

Producten

Q-koorts bij kleine herkauwers op bedrijven met minder dan 50 dieren in provincie Utrecht

Beschrijving

Meten van de prevalentie van Q-koorts bij kleine herkauwers in kleine bedrijven (minder dan 50 dieren) in de provincie Utrecht. Vergelijken van de prevalentie in gebied met hoge resp. lage incidentie. Bepalen van risicofactoren op het vóórkomen van Q-koorts op kleine bedrijven.

Uitvoering

regio Utrecht ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht), afgerond in 2011

Producten

  • Poster Q-koorts project 2012
  • Verslag
  • Presentatie op Zoönosensymposium "One Health; Challenges in integrating human and veterinary health" (preconference EUPHA European Public Health Association (European Public Health Association) congres) 2010
  • Posterpresentatie Najaarsvergadering NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)- VIZ Vereniging voor Infectieziekten (Vereniging voor Infectieziekten)-BVIKM-SBIMC 2010