Vaccinatie aanstaande moeders uit reformatorische gezindte

Beschrijving

Een mixed methods onderzoek bestaande uit diepte-interviews, online focusgroepen en een online vragenlijsten onder reformatorische vrouwen heeft inzicht gegeven in het besluitvormingsproces van reformatorische vrouwen in hun besluit over de maternale kinkhoestvaccinatie. Naast het besluitvormingsproces zijn ook hun informatie- en procesbehoeften in kaart gebracht.

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Regio Nijmegen (regio Oost). Afgerond 2020

Producten

Screening en voorlichting zwangere werknemers op KDV en basisscholen

Beschrijving

Doel project: zwangere werkneemsters beschermen tegen kinderziektes

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Flevoland, GGD Kennermerland, GGD Hollands Noorden

Producten

Infectiepreventie tijdens zwangerschap

Beschrijving

Uit het oriënterende onderzoek bleek dat verloskundigen behoefte hebben aan meer informatie over relevante infectieziekten.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) IJsselland), afgerond project 2019

Producten

Infectieziektewaaier De waaier is een praktische handreiking voor verloskundigen over zwangerschap en infectieziekten. In de waaier worden 24 infectieziekten toegelicht: kenmerken van de ziekte, incubatietijd, besmettelijke periode, transmissie en risico/maatregelen.

Voorlichting Infectieziekten aan zwangere vrouwen

Beschrijving

In dit project wordt oriënterend onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte bij verloskundigen over (preventie van) infectieziekten tijdens de zwangerschap.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) IJsselland), afgerond project 2016

Producten

  • Factsheet: Verloskundigen en infectieziektepreventie
  • Infectieziektewaaier In de waaier staan 24 infectieziekten toegelicht. Bij iedere ziekte staat belangrijke informatie: kenmerken van de ziekte, incubatietijd, besmettelijke periode, transmissie en risicomaatregelen.

Rubella-screening bij zwangere vrouwen; huidige praktijk van verloskundigen

Beschrijving

Uit dit project bleek dat 60% van de verloskundigen screent alle zwangeren op rubella.Dit lijkt niet kosten-effectief. Landelijke beleid wordt geadviseerd.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rivierenland), afgerond in 2012

Producten

  • Poster: Rubellascreening zwangere vrouwen door  verloskundigen (2013)
  • IB-artikel: Rubellascreening zwangere vrouwen door verloskundigen

Zwangeren die op reis gaan bereiken via verloskundigen

Beschrijving

In dit project wordt onderzocht hoe zwangeren via verloskundigen bereikt kunnen worden zodat zij goed geïnformeerd en waar mogelijk beschermd op reis gaan.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Haaglanden), afgerond april 2018.

Producten