Vaccinatie aanstaande moeders uit reformatorische gezindte

Beschrijving

In dit onderzoek wordt onderzocht welke determinanten bij zowel gevaccineerde als ongevaccineerde reformatorische vrouwen in de vruchtbare leeftijd een rol spelen in hun besluitvorming over het accepteren van vaccinaties tijdens of rondom de zwangerschap.

Uitvoering

regio Oost, lopend project

Producten

 

Screening en voorlichting zwangere werknemers op KDV en basisscholen

Beschrijving

Doel project: zwangere werkneemsters beschermen tegen kinderziektes

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland, GGD Kennermerland, GGD Hollands Noorden

Producten

Infectiepreventie tijdens zwangerschap

Beschrijving

Uit het oriënterende onderzoek bleek dat verloskundigen behoefte hebben aan meer informatie over relevante infectieziekten.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland), afgerond project 2019

Producten

Infectieziektewaaier De waaier is een praktische handreiking voor verloskundigen over zwangerschap en infectieziekten. In de waaier worden 24 infectieziekten toegelicht: kenmerken van de ziekte, incubatietijd, besmettelijke periode, transmissie en risico/maatregelen.

Voorlichting Infectieziekten aan zwangere vrouwen

Beschrijving

In dit project wordt oriënterend onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte bij verloskundigen over (preventie van) infectieziekten tijdens de zwangerschap.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland), afgerond project 2016

Producten

  • Factsheet: Verloskundigen en infectieziektepreventie
  • Infectieziektewaaier In de waaier staan 24 infectieziekten toegelicht. Bij iedere ziekte staat belangrijke informatie: kenmerken van de ziekte, incubatietijd, besmettelijke periode, transmissie en risicomaatregelen.

Rubella-screening bij zwangere vrouwen; huidige praktijk van verloskundigen

Beschrijving

Uit dit project bleek dat 60% van de verloskundigen screent alle zwangeren op rubella.Dit lijkt niet kosten-effectief. Landelijke beleid wordt geadviseerd.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rivierenland), afgerond in 2012

Producten

  • Poster: Rubellascreening zwangere vrouwen door  verloskundigen (2013)
  • IB-artikel: Rubellascreening zwangere vrouwen door verloskundigen

Zwangeren die op reis gaan bereiken via verloskundigen

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden), lopend project

Producten