RACRegionale Arts Consulenten-project: Vaccinatie aanstaande moeders uit reformatorische gezindte

Beschrijving

In dit onderzoek wordt onderzocht welke determinanten bij zowel gevaccineerde als ongevaccineerde reformatorische vrouwen in de vruchtbare leeftijd een rol spelen

in hun besluitvorming over het accepteren van vaccinaties tijdens of rondom de zwangerschap.

Uitvoering

regio Oost, lopend project

Producten

 
   
 

RAC-project: Screening en voorlichting zwangere werknemers op KDVkinderdagverblijf en basisscholen

Beschrijving

Doel project: zwangere werkneemsters beschermen tegen kinderziektes

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland, GGD Kennermerland, GGD Hollands Noorden

Producten

   
 

RAC-project: Infectiepreventie tijdens zwangerschap

Beschrijving

Dit project heeft als doel het vergroten van kennis en inzicht bij verloskundigen over (preventie van) infectieziekten tijdens de zwangerschap.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelre IJssel), lopend project

Producten

   
 

RAC-project: Voorliching infectieziekten aan zwangeren

Beschrijving

Uit dit verkennende onderzoek bleek dat  verloskundigen behoefte hebben aan een toegankelijke samenwerkingspartner en meer informatie over relevante infectieziekten. 

Uitvoering

regio Oost, afgerond in 2017

Producten

 
   
 

RAC-project: Rubella-screening bij zwangere vrouwen; huidige praktijk van verloskundigen

Beschrijving

Uit dit project bleek dat 60% van de verloskundigen screent alle zwangeren op rubella.Dit lijkt niet kosten-effectief. Landelijke beleid wordt geadviseerd.

Uitvoering

regio Oost (GGD Rivierenland), afgerond in 2012

Producten

   
 

RAC-project: Zwangeren die op reis gaan bereiken via verloskundigen 

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), lopend project

Producten