Wat en waarom

Het RIVM onderzoekt de samenstelling en de veiligheid van geneesmiddelen. Zit er in geneesmiddelen wat erin hoort te zitten en is dat van de juiste kwaliteit? Zeker bij zogeheten biologische producten die aan gezonde mensen worden toegediend, zoals vaccinaties, wordt elke ‘productiebatch’ gecheckt. De overheid kan op deze manier garanderen dat producten aan de hoogste eisen voldoet, wat belangrijk is voor het maatschappelijk vertrouwen. Deze ‘check’ is ook nodig om producten in Europa op de markt te mogen brengen.

Soms worden geneesmiddelen in andere doseringen of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn toegelaten, het zogeheten off label-gebruik. Het RIVM inventariseert wanneer en waarom dat gebeurt en welke risico’s het met zich meebrengt. Daarnaast wordt onderzocht welke risico’s kunnen ontstaan als mensen meerdere medicijnen tegelijk gebruiken en hoe die risico’s kunnen worden beperkt. Verder worden de ontwikkelingen op het gebied van ‘medicijnen op maat’ nauwgezet gevolgd. Beleidsmakers en toezichthoudende instanties kunnen de kennis gebruiken om beleid te maken of toezicht op te zetten.

Het RIVM onderzoekt ook de samenstelling van illegale geneesmiddelen en supplementen. Bevatten ze gevaarlijke stoffen en welke effecten hebben die stoffen op mensen en hun gezondheid. Het RIVM beschikt over een groot (internationaal) netwerk om informatie te verzamelen. Voor onderzoek in laboratoria ontvangen we materiaal van inspecties (de IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)), het Nederlands Vergiftigings Informatiecentrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))), de douane en het bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen).

Hoe en met wie

Het RIVM is onderdeel van een internationaal netwerk van controlerende instanties. Ook worden literatuurstudies uitgevoerd en interviews gehouden met burgers en experts (focusgroepen) om ontwikkelingen te signaleren en te volgen. Op Europees niveau zijn we het Official Medicines Control Laboratory voor de Raad van Europa. Door samen te werken wordt kennis gedeeld, efficiënt gewerkt en worden kosten bespaard.