Informatie over geneesmiddelen voor mensen en bijbehorende regelgeving.

Geneesmiddelen voor mensen zijn heel belangrijk en niet weg te denken bij het behandelen en preventie van ziekten. Geneesmiddelen moeten dus effectief, veilig en van hoge kwaliteit zijn. Om dit zo optimaal mogelijk te garanderen vormen geneesmiddelen een productgroep, die sterk is gereguleerd door de overheid. De Nederlandse wetgeving is grotendeels gebaseerd op Europese regelgeving (zie voor Europese wetgeving over geneesmiddelen: Eudralex). De belangrijkste nationale wet over geneesmiddelen is de Geneesmiddelenwet. Hierin zijn allerlei aspecten van geneesmiddelen geregeld, zoals bereiding, toelating, afleveren en toezicht. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft als kennisinstituut van de overheid daarbij een rol.

Andere informatiebronnen