Profprofessor. drDoctor . Flemming R. Cassee is inhalatietoxicoloog bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In deze functie is hij betrokken bij het onderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van zwevende deeltjes (fijn stof) en gasvormige componenten (ozon, stikstofdioxide) in de buitenlucht. Daarnaast is Flemming Cassee hoogleraar Inhalatietoxicologie aan de Universiteit Utrecht

Portetfoto van Flemming Cassee.
De kracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is wetenschappelijke kennis zodanig te vertalen dat beleidsmakers deze kunnen gebruiken om hun keuzen te onderbouwen. Het RIVM is onafhankelijk en niet-commercieel; het gaat puur om de maatschappelijke relevantie. Bij dit instituut kan ik mijn ambities waarmaken als inhoudelijk expert én als spinScientific Programme Indonesia - Netherlands in het kennisweb door participatie in internationale onderzoeksprojecten en adviescommissies.

Flemming Cassee leidt bij het RIVM een multidisciplinair team dat toxicologen, epidemiologen en luchtkwaliteit specialisten omvat. Hij publiceerde regelmatig wetenschappelijke rapporten en artikelen in internationale tijdschriften en presenteert onderzoeksresultaten op internationale conferenties. Daarnaast dient hij in een aantal internationale adviescommissies.

Meer recent gaat de aandacht ook uit naar de veiligheid van nanomaterialen.

Flemming Cassee is adviseur van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Gezondheidsraad, WHO en EUEuropean Union , US EPAUnited States Environmental Protection Agency en het Amerikaanse Health Effects Institute. Daarnaast is hij editor van Particle and Fibre Toxicology en reviewer voor een groot aantal internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals redactielid van diverse tijdschriften.

Expertise

  • Inhalatietoxicologie
  • Fijn stof
  • Nanomaterialen
  • Nanotechnologie
  • Luchtverontreiniging

Contact

E-mail: DMG-Secr@rivm.nl