Hans Brug is sinds september 2018 directeur-generaal van het RIVM, na posities als hoogleraar aan de universiteit Maastricht, het Erasmus Medisch Centrum, het VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Zijn bestuurlijke ervaring deed hij op als onderzoeksdirecteur, decaan en lid van de raad van bestuur van VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam) en decaan van de faculteit maatschappij en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

 

Hans Brug heeft humane voeding en epidemiologie gestudeerd en is gepromoveerd gezondheidswetenschapper. Naast bovengenoemde functies is hij voorzitter geweest van de vaste commissie voeding en lid van de presidiumcommissie van de Voedingsraad. Verder was hij lid van verschillende raden van toezicht waaronder die van het Voedingscentrum. Ook was hij lid van enkele redacties van wetenschappelijke tijdschriften en van verschillende adviescommissies op het gebied van preventie en gezondheid. Hij was president van de International Society for Behavioral Nutrition & Physical Activity. Hans Brug is honorary professor van de School of Nutrition and Exercise Sciences of Deakin University, Melbourne Australia en eerste redacteur van het leerboek Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering. Hij is verder voorzitter van de Raad van Toezicht van Utrechts Landschap.

Contact

E-mail: DG@rivm.nl