Chief Science Officer Risicocommunicatie

Chief Science Officer Risicocommunicatie

In het speerpunt Risicocommunicatie onderzoekt het RIVM hoe mensen omgaan met risico’s aangaande gezondheid, veiligheid en zorg en wat er nodig is om weloverwogen oordelen en geïnformeerde keuzes te maken. Zo draagt het RIVM er aan bij dat de Nederlandse bevolking gezond oud kan worden en kan leven in een gezonde, duurzame en veilige omgeving.

Expertise

  • Risicocommunicatie
  • Geïnformeerde keuze
  • Survey onderzoek
  • Kwalitatief onderzoek