Economie en preventie (Economics of prevention, S/133021) Gils, dr. P.F. van (Paul)

Aanleiding en motivatie

Preventie is belangrijk voor de toekomst van de volksgezondheid. De gezondheidseconomie van preventie laat echter een diffuus beeld van kosten, belangen en incentives zien, waardoor preventie minder van de grond komt dan vanuit het oogpunt van de volksgezondheid wenselijk zou zijn. Een integrale benadering van de gezondheidseconomische aspecten van preventie kan helpen om paradoxen en patstellingen te doorbreken.

Doel(en)

De ontsluiting van geïntegreerde “state of the art” kennis over de gezondheidseconomie van preventie, met specifieke aandacht voor:
1. De uitgaven aan preventie
2. De kosten en effecten voor Nederland van kansrijke preventie interventies
3. De organisatie en financiering van preventie.

Strategische en innovatieve aspecten

Met dit project wordt de strategische positie van het RIVM als trusted advisor op het terrein van preventie versterkt.
In werkpakket 3 worden innovatieve methoden ingezet.

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertise

• Een overzicht van de uitgaven aan preventie in de vorm van een brief rapport en webpagina’s voor VZinfo.nl
• Fact sheets van ziekten/aandoeningen met onderwerpen gevraagd door VZinfo.nl
• Fact sheets van ziekten/aandoeningen zoals die in het SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM) Projec Cost2Hale naar voren kwamen als veelbelovend
• Aanpassen van de database kosteneffectiviteit van preventie waarbij speciale aandacht voor een goede zoekfunctie
• Artikel in het NTvG Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) over de uitgaven aan preventie