Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)) verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van infectieziekten. Het centrum is hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten.

De patiëntgeoriënteerde diagnostiek bestaat uit bijzondere diagnostiek die voor andere laboratoria in Nederland beperkt of niet beschikbaar is.

Epidemiologische diagnostiek wordt ingezet bij (uitbraken van) meldingsplichtige infectieziekten, antibioticaresistente micro-organismen en andere voor de mens pathogene micro-organismen die mogelijk een risico zijn voor de volksgezondheid.

Deze informatie maakt laboratoriumsurveillance mogelijk, waarmee IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) inzicht krijgt in trends van circulerende pathogene micro-organismen in de bevolking. Het centrum voert regie ter ondersteuning van de andere laboratoria in Nederland bij de bestrijding en de preventie van infectieziekten, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van (snel)diagnostiek voor micro-organismen.

Toegepast onderzoek en pathogeensurveillance worden ingezet om onder andere de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma te toetsen.

IDS organiseert en beheert een landelijk dekkend netwerk van medisch-microbiologische referentielaboratoria.

De kennis en informatie van het centrum wordt ingezet ter ondersteuning van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en de landelijke overheid.

IDS staat onder leiding van dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk.

Expertisevelden van IDS

  • Virologie
  • Bacteriologie
  • Parasitologie
  • Mycologie

 

Contact

IDS

Contactgegevens

Telefoon algemeen

+ 31 (0)88 - 689 75 70

Telefoon uitslagen

+ 31 (0)88 – 689 75 68

E-mail

ids-info@rivm.nl

 

Naar de pagina Organisatie