Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van infectieziekten. Het centrum is hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten.

De patiëntgeoriënteerde diagnostiek bestaat uit bijzondere diagnostiek die voor andere laboratoria in Nederland beperkt of niet beschikbaar is.

Epidemiologische diagnostiek wordt ingezet bij (uitbraken van) meldingsplichtige infectieziekten, antibioticaresistente micro-organismen en andere voor de mens pathogene micro-organismen die mogelijk een risico zijn voor de volksgezondheid.

Deze informatie maakt laboratoriumsurveillance mogelijk, waarmee IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance inzicht krijgt in trends van circulerende pathogene micro-organismen in de bevolking. Het centrum voert regie ter ondersteuning van de andere laboratoria in Nederland bij de bestrijding en de preventie van infectieziekten, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van (snel)diagnostiek voor micro-organismen.

Toegepast onderzoek en pathogeensurveillance worden ingezet om onder andere de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma te toetsen.

IDS organiseert en beheert een landelijk dekkend netwerk van diagnostische (referentie)laboratoria. Zelf heeft IDS de referentietaak voor mazelen, rubella, polio, tuberculose, enterale virussen.

De kennis en informatie van het centrum wordt ingezet ter ondersteuning van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en de landelijke overheid.

IDS staat onder leiding van Dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk

Expertisevelden van IDS

  • Virologie
  • Bacteriologie
  • Parasitologie


 

Contact
 

IDS

Contactgegevens

Telefoon algemeen

+ 31 (0)30 274 28 89

Telefoon uitslagen

+ 31 (0)30 274 21 69

E-mail

ids-info@rivm.nl

 

Naar de pagina Organisatie