Op deze pagina worden de incidenties van IAZ influenza-achtig ziektebeeld (influenza-achtig ziektebeeld), Lage luchtweginfecties en COVID-19 weergegeven. U ziet in iedere grafiek tevens de trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. COVID-19 wordt pas sinds 2020 geregistreerd dus daarvoor worden de trendlijnen over  minder jaren weergegeven. De incidenties worden gerapporteerd per 1000 bewoners per week. De data van een bepaalde week worden alleen weergegeven wanneer voor die week voor meer dan 100 verpleeghuisbedden data aangeleverd is. 

IAZ

Sla de grafiek Influenza-achtig ziektebeeld over en ga naar de datatabel

Incidentie van Influenza-achtig ziektebeeld in deelnemende verpleeghuizen van de afgelopen 5 jaar.

LLWI

Sla de grafiek Lage luchtweginfecties over en ga naar de datatabel

Incidentie van lage luchtweginfecties in deelnemende verpleeghuizen van de afgelopen 5 jaar.

COVID-19

Sla de grafiek COVID-19 over en ga naar de datatabel

Incidentie van COVID-19 in deelnemende verpleeghuizen van de afgelopen 5 jaar.