Op deze pagina worden de incidenties van het aantal sterfgevallen en het aantal sterfgevallen met COVID-19 weergegeven. U ziet in iedere grafiek tevens de trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. COVID-19 mortaliteit wordt pas sinds 2020 geregistreerd dus daarvoor worden de trendlijnen over minder jaren weergegeven. De incidenties worden gerapporteerd per 1000 bewoners per week. De data van een bepaalde week worden alleen weergegeven wanneer voor die week voor meer dan 100 verpleeghuisbedden data aangeleverd is. 

Mortaliteit

Sla de grafiek Mortaliteit over en ga naar de datatabel

Incidentie van Mortaliteit in deelnemende verpleeghuizen van de afgelopen 5 jaar.

COVID mortaliteit

Sla de grafiek COVID Mortaliteit over en ga naar de datatabel

Incidentie van COVID mortaliteit in deelnemende verpleeghuizen van de afgelopen 5 jaar.